Thumb 0f44b4fd310ae8d857d078963029cfb9ee0ee69e
26a6885209c09d7afd328392b21a5aef9f79fd69

Femke Lammers

Ik collecteer omdat:

we zelf een memorybox hebben mogen ontvangen van Stichting Phéron, voor ons was en is dit heel waardevol. Door een collectebus aan te maken kunnen we iets terugdoen voor deze mooie stichting 💙

Voor Teije
10-06-2018

0

donaties

€ 0

ingezameld