Thumb 312ac43b34595d4153da8c041de1ab3ba28e2373
26a6885209c09d7afd328392b21a5aef9f79fd69

Kim Leijten

Ik collecteer omdat:

Ik helaas uit eigen ervaring weet hoe belangrijk; foto's, herinneringen en gevoel van medeleven zijn na het overlijden van je eigen kind.
Ik draag stichting Pheron een warm hart toe met het zeer waardevolle werk dat zij met liefde belangeloos doen.

14

donaties

€ 85

ingezameld