Thumb da9c745d54b506becb659f5b3f16556ecafc80d2
26a6885209c09d7afd328392b21a5aef9f79fd69

Nynke van der Meulen

Ik collecteer omdat:

Wij als Kinderverpleegkundigen af en toe in ons werk helaas het verdriet van ouders meemaken die hun kindje moeten verliezen...
we lopen deze run omdat we dat leuk vinden maar ook omdat er een mooi initiatief achter zit en we ons steentje op deze manier bij kunnen dragen.

0

donaties

€ 0

ingezameld