Romée Stuyling de Lange

Ik collecteer omdat:

Ik de zorg bij de geboorte van onze stilgeboren dochter Romée zeer tekort vond schieten. Ik gun ouders betere begeleiding en een liefdevollere bejegening. Dit begint met empathie en het helpen maken van herinneringen. Ik collecteer voor Stichting Pheron omdat ze prachtige herinneringsboxen maken die ouders in het ziekenhuis al ontvangen, zodat ze in de korte tijd die ze met hun kindje hebben niet zelf hoeven te zoeken naar mogelijkheden om herinneringen te maken.

52

Donaties

€ 1.599

ingezameld