Thumb 13cee0154faf02d7ab6f94bc562edcef6ca0fd4c
26a6885209c09d7afd328392b21a5aef9f79fd69

Willemien Bos-Smeding

Ik collecteer omdat:

Wij hebben helaas zelf in 2015 onze zoon verloren tijdens de zwangerschap met 27 weken. Wat een rollercoaster waar je dan in beland en je b.v probeert sterk te blijven voor je gezin al stort je wereld even in. Het is fijn om andere ouders middels deze stichting te kunnen helpen hierin.

0

donaties

€ 0

ingezameld